19th Ave New York, NY 95822, USA

Sökmotoroptimering

Sökmotormarknadsföring är ett av de mer träffsäkra alternativen för att attrahera besökare och potentiella kunder. Du når kunden när de har din vara/tjänst överest i tanken och kan vara med och påverka från början.

SEO – Sökmotoroptimering

Vi delar alltid upp arbetet med sökmotoroptimering i tre delar: Analys, On-site och Off-site. Ingen av dessa delar är något man bara kan göra en gång och sedan är man klar, det är ett ständigt arbete för att både nå de placeringar man vill och för att behålla dem.

Analys – Inledningsvis gör vi ett större analysarbete för att reda ut vilka sökord som ska bearbetas. Dessutom görs en analys för att göra en plan över vilka förändringar som behöver göras på sajten och vilka åtgärder som ska göras i övrigt. Analysarbetet stannar däremot inte bara för att det inledande arbetet är klart. Sajten måste hela tiden analyseras för att hålla sig uppdaterad mot sökmotorernas algoritmförändringar och för att förbättra kvaliteten på optimeringen.

On-site – Detta står för de åtgärder som görs på sajten. Det innebär oftast om att se över laddningstider, titlar, texter, beskrivningar och så vidare. Men det innebär även att skapa en långsiktig strategi för hela sajtens innehåll och utveckling.

Off-site – Här samlas alla de åtgärder som görs utanför sajten. Det gäller i första hand attraherande och byggande av länkar och detta görs på flera olika sätt för att nå bästa resultat.